رویداد تلفن همراه، برنامه‌ریزی و توسعه زندگی شهری با حمایت شهرداری منطقه ۵ ، ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مجمتع تجاری فرهنگی کورش مال برگزار خواهد شد. این رویداد در راستای عملی کردن اهداف شهرداری منطقه ۵ مبتنی بر تسهیل زندگی شهری و رشد اقتصاد و مدیریت همه‌جانبه منطقه ۵ شهر تهران می‌باشد و فضای تعامل و گفتگو میان ایده‌پردازان و سرمایه‌گذاران را فراهم کرده و روند تجاری‌سازی ایده‌ها را در مسیر درست قرار می‌دهد.

امید است با همکاری مشاوران و سازمان‌های مربوط و همچنین حمایت صاحبان صنایع و سرمایه بتوانیم محیطی تعاملی و پویا به‌وجود آوریم تا از پتانسیل بالقوه ایده‌های جوانان بااستعداد و خلاق منطقه در جهت رسیدن به تعالی زندگی شهری و ارتقاء فرهنگ شهرنشینی بهره برده و همچنین به اشتغال و اقتصاد این منطقه کمک کنیم.در این راستا به علت افزایش ضریب نفوذ تلفن‌های همراه بین مردم و همچنین بالا رفتن تقاضای مردم برای اپلیکیشن‌های تلفن همراه، این ابزار بعنوان مبنای طراحی و اجرای ایده‌های ارایه‌شده در این رویداد درنظر گرفته شده است.

 

تمامی حقوق این درگاه متعلق به رویداد موپک می باشد.
[وب دیزاین: امیرحسین صبحی]